2014

Projekten kategoriseras inom kategorierna Innovation, Engagemang och Kunskap, med den gemensamma nämnaren att alla syftade till att bidra till ökade möjligheter för personer med nedsatt rörlighet.

Juryn har valt ut 6 projekt som tilldelats medel om 2 miljoner kronor.