2012

När Jimmy Dahlstens Fonds andra omgången öppnade för ansökningar sökte femtio projekt om medel från fonden. Projekten kategoriserades inom kategorierna Innovation, Engagemang och Kunskap, med den gemensamma nämnaren att alla syftade till att bidra till ökade möjligheter för personer med nedsatt rörlighet.

Juryn valde ut fem projekt som tilldelats medel om totalt knappt 2 miljoner kronor.