2011

Projekten kategoriserades inom kategorierna Innovation, Engagemang och Kunskap, med den gemensamma nämnaren att alla syftar till att bidra till ökade möjligheter för personer med nedsatt rörlighet.

Juryn valde ut sju projekt som tilldelats medel om totalt 2 miljoner kronor.