Juryn

Fonden har förvaltats av Etacs styrelse och projekten utses av en fristående jury bestående av:

• Lena Jansson, ordförande i fonden och distriktschef Sodexo Hjälpmedelsservice
• Thomas Fogdö, föreläsare och mental rådgivare. Läs en intarvju med Thomas Fogdö.
• Karl Erik Olsson, förbundsordförande SPF (Sveriges Pensionärsförbund)

Etac är en internationell koncern med svenskt ursprung. Bolaget grundades 1973 och är idag en ledande aktör inom hjälpmedelsbranschen. Etac utvecklar, tillverkar och marknadsför hjälpmedel som underlättar vardagen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Läs mer på www.etac.se.