Etac skapar möjligheter för personer med nedsatt rörlighet

Etac är en internationell koncern med svenskt ursprung. Bolaget grundades 1973 och är idag en ledande aktör inom hjälpmedelsbranschen. Etac utvecklar, tillverkar och marknadsför hjälpmedel som underlättar vardagen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Bolaget har ett brett sortiment av hjälpmedel för både yngre och äldre personer såsom manuella och eldrivna rullstolar, förflyttningshjälpmedel, bad och toaletthjälpmedel, juniorhjälpmedel och tryckavlastande produkter. Sedan slutet av 2011 är Etac helägt av Nordstjernan. Läs mer om Etac på sidan www.etac.se.

Etac har upprättat Jimmy Dahlstens Fond – en fond som i första hand strävade efter att hjälpa entreprenörer och visionärer att förverkliga idéer som möjliggör ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet.

Jimmy Dahlstens Fond har delat ut medel sedan 2010 och startades för att hylla Jimmy Dahlstens insatser som ordförande i hjälpmedelsföretaget Etac 1995-2007. Fondens ursprungliga kapital var 10 miljoner kronor som donerades av nuvarande ägare Nordsjernan och dåvarande ägare Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU).
Fonden har årligen kunnat dela ut upp till två miljoner kronor och 2015 delades de sista medlen från fonden ut. Fonden är idag avslutad.