Ansökan och urval

Fonden har delat ut alla medel och 2015 delades de sista medlen ut. Fonden är därför avslutad.