Ansökningstiden har gått ut. Vi tackar för visat intresse!

Fonden har delat ut alla medel och 2015 delades de sista medlen ut.Fonden är därför avslutad.