För ett friare liv!


Alla har rätt att leva ett fritt och självständigt liv oavsett fysiska förutsättningar och oavsett ålder. Jimmy Dahlstens Fond  vill hjälpa entreprenörer och visionärer att förverkliga idéer som skapar
nya möjligheter personer med nedsatt rörlighet. Målet är att stödja projekt som, om de förverkligas,
kan hjälpa många människor till en bättre livskvalitet.

Fonden har förvaltat ett kapital på 10 miljoner kronor och har årligen delat ut upp till två miljoner kronor under ett visst antal år. 2015 delades de sista medlen ut, fonden är därför avslutad. Etac har grundat Jimmy Dahlstens fond.